Turistička valorizacija kanala Sv. Ante u Šibeniku